KARIN DUVARI FITIKLARI

Karın duvarı fıtıkları; karın boşluğu içerisinde bulunan organların ya da dokuların, karın duvarındaki zayıf bir noktadan karın zarı (periton) ile birlikte karın dışına çıkmasıdır. Karın duvarı fıtıkları genellikle öksürük, şişmanlık, gebelik ve prostat büyümesi gibi nedenlerden kaynaklanır.

Karın duvarı fıtıklarının kasık fıtıkları, ön karın duvarı fıtıkları, lomber bölge fıtıkları ve pelvik bölge fıtıkları olmak üzere değişik türleri bulunmaktadır.

KARIN DUVARI FITIĞI NEDEN OLUR?

Karın duvarı fıtığı, karın iç organlarından birinin karın duvarının zayıf bir noktasından dışa çıkmasıdır. Karın duvarı fıtıkları çeşitli bölgelerde oluşabilir. Kasık bölgesinde, göbek bölgesinde ve daha önce ameliyat geçirilmişse ameliyat bölgesinde olabilir. Karın içi basıncın arttığı durumlar, aşırı ıkınma, ağır yük kaldırma, siroz hastalığı, fazla kilo karın duvarı fıtıklarının en önemli nedenlerindendir.

KARIN DUVARI FITIKLARININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karın duvarı fıtıklarının en sık görülen belirtisi ağrı ve ele gelen şişliktir. Uzun süredir var olan fıtık, aniden bağırsak tıkanıklığı ya da karın ağrısına neden olabilir. Muayenede fıtık bölgesinde ele gelen şişlik vardır. Bu şişlik öksürme ve ıkınma gibi durumlarda daha belirgin bir hale gelir.

KARIN DUVARINDA GÖRÜLEN FITIK TÜRLERİ NELERDİR?

Karın duvarında görülen fıtık türleri şunlardır;

Kasık Fıtığı

Kasık fıtığı en sık görülen karın duvarı fıtığıdır. Kasık fıtıkları inguinal ve femoral olmak üzere iki tiptir. Kasık fıtıkları genel olarak erkeklerde ve sağ kasıkta daha sık olarak görülür. Femoral fıtıklar kasık fıtıklarının küçük bir bölümünü (%2.5) oluşturur. Ancak kanalda sıkışma ve acil ameliyat riski daha yüksektir.

Kasık fıtıklarının tedavisi ameliyattır. Ameliyat açık ya da kapalı (laparoskopik) olarak yapılabilmektedir. Özellikle iki taraflı olan kasık fıtıklarında, önden yama uygulanarak tedavi edilmiş ve tekrarlamış kasık fıtıklarında laparoskopik yöntem tercih edilmelidir.

Göbek (Umblikal) Ve Göbek Çevresi Fıtıkları (Periumblikal Herni)

Kadınlarda daha sık görülür. Fıtık kesesi içerisinde sıkışma ve buna bağlı olarak gelişebilecek bağırsak tıkanıklığı ihtimali yüksektir.

Epigastrik Fıtıklar

Bu tür fıtıklar karın orta hattında, göbek ile yukarıda iman tahtası (ksifoid) denilen kemik arasında yerleşir. Erkeklerde daha fazla görülür. Birden fazla sayıda olabilirler. Genellikle küçüktür ve içinde yağ dokusu bulunur. En önemli şikayet ağrılı bir şişliktir.

Spiegel Fıtığı

Daha çok ileri yaştaki kadınlarda görülür. Karın ön duvarını oluşturan ve rektus adı verilen kaslarının yanındaki hatta ve genellikle göbek hizasının daha altında oluşur. Tanı daha çok bilgisayarlı tomografi veya laparoskopi ile konur. Tedavisi ameliyattır. Ameliyat açık veya laparoskopik olarak uygulanabilir.

Kesi Yeri ( İnsizyonel ) Fıtıkları

Daha çok açık ameliyatlar sonrasında kesi yerlerinden gelişir. Enfeksiyon, şişmanlık, sigara kullanımı, şeker hastalığı, KOAH ve protein eksikliği gibi durumlarda daha sık görülür. Tedavisi ameliyattır. Açık veya laparoskopik olarak uygulanabilir. Ameliyatta genellikle yama kullanılarak tamir edilir.  Yama kullanmadan onarım ancak 4 cm’den küçük olan fıtıklarda tercih edilebilir.

Parastomal Fıtıklar

Bu da aslında bir tür kesi yeri fıtığıdır. Beş yıldan uzun süredir var olan ostomilerde sık görülür. Kolostomilerde ileostomilerden daha sık görülür. Tedavisi ameliyattır. Ameliyat açık veya laparoskopik yöntemlerle yapılabilir.

Lomber Fıtıklar

Sırtın yan tarafında görülen nadir fıtıklardır. Sırtın yan tarafında Grynfelt üçgeni denilen zayıf alandan ya da daha aşağıda Petit üçgeninden kaynaklanır.

Çok belirgin olmayan bir şişlik ve ağrı en sık görülen belirtisidir. Bu fıtıklarda sıkışma ve bağırsak tıkanıklığı nadiren görülür. Tanıda genellikle bilgisayarlı tomografi ile konur. Tedavisi ameliyattır.

Pelvik Bölge Fıtıkları

Pelvik bölge fıtıkları obturator fossa, siyatik foramen ve perinede oluşabilir. Çok nadir görülen fıtıklardır. En sık görüleni obturator fıtıklardır. Genellikle yaşlı ve zayıf kadınlarda görülür.

 

 

 

× Whatsapp Hattı